Dječji vrtić “RADOST” Zadar

Dječji vrtić “Radost” osnovan je 1972. godine, međutim početak rada datira iz daleke 1946. godine, kada s radom počinje samo jedna skupina.

Danas je Dječji vrtić “Radost” predškolska ustanova s devet područnih objekata, prihvaća 926 djece raspoređenih u 43 skupine o kojima se brine 80 stručnih djelatnika, 6 administrativno-računovodstvenih djelatnika i 44 djelatnika tehničke službe.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u našem vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama.

Stručni djelatnici našeg vrtića su:

  • ravnateljica
  • pedagoginja
  • psihologinja
  • logopedinja
  • zdravstveni voditelj
  • te 80 odgojitelja.

Administrativni djelatnici su tajnica, voditeljica računovodstva, administrativno – računovodstvene djelatnice i ekonom.

Tehničku službu čine šefica kuhinje, kuharice, PK kuharica, spremačica, pralja, domari – ložači i vozač.

Svoju organizaciju rada DV “Radost” prilagodio je građanima grada Zadra, pa je rad organiziran na osnovi petodnevnog radnog tjedna.

Rad u jaslicama i vrtiću, u primarnom programu, organiziran je od 6,30 do 16,30 sati, a poslijepodnevni boravak – program predškole od 15,30 (16:00) do 18,00 (18:30) sati.

U listopadu 2005. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je rješenje kojim je DV “Radost” imenovan u cjelini vježbaonicom stručnog odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru.

Profesori i studenti Sveučilišta naši su svakodnevni gosti. Studenti kod nas hospitiraju, provode praksu, polažu ispite uz odgojiteljice mentorice:

DV “Radost” centar je za polaganje stručnih ispita za odgojitelje predškolske djece za područje Zadarske i Šibensko – kninske županije. Dio kandidata za stručni ispit priprema se i u našoj ustanovi pod vođenjem Povjerenstva za pripravnički staž.

U ozračju povjerenja između odraslih i djece, topline, ljubavi i visoke kulture ophođenja, težimo biti kvalitetan vrtić u kojem vlada radost i borave sretna i zadovoljna djeca.

Učenje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis fugit perferendis quam quis. AFacere in incidunt inventore ipsam modi molestias nemo neque nisi non nulla omnis perspiciatis quasi qui repellat reprehenderit temporibus vitae.

Medijska pismenost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis fugit perferendis quam quis. AFacere in incidunt inventore ipsam modi molestias nemo neque nisi non nulla omnis perspiciatis quasi qui repellat reprehenderit temporibus vitae.

Sport u vrtiću

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis fugit perferendis quam quis. AFacere in incidunt inventore ipsam modi molestias nemo neque nisi non nulla omnis perspiciatis quasi qui repellat reprehenderit temporibus vitae.

Umjetnosti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facilis fugit perferendis quam quis. AFacere in incidunt inventore ipsam modi molestias nemo neque nisi non nulla omnis perspiciatis quasi qui repellat reprehenderit temporibus vitae.