Cjelokupnom organizacijom rada naše ustanove nastojimo uskladiti potrebe djece i roditelja te kulturne i društvene sredine u kojoj djelujemo.

Temeljno polazište našeg rada čine dva dokumenta: Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja, te Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja.

U našoj se ustanovi provodi primarni 10-satni program predškolskog odgoja za djecu od navršene prve godine do polaska u osnovnu školu.

Težeći stalnom praćenju i zadovoljavanju razvojnih potreba djece, trudimo se oblikovati prostore u kojima djeca borave, tako da ih potiču na aktivnosti i djelovanje te međusobnu interakciju i komunikaciju.

 • Pratimo suvremena kretanja u razvoju predškolskog kurikuluma kako bismo omogućili maksimalan razvoj dječje osobnosti, uz štovanje prirode, potreba i prava djece.
 • Putem valjanog cjelokupnog ozračja, korištenjem svakodnevnih životnih situacija i planski stvorenih situacijaa, brinemo se o tome da naša djeca uče i žive svoja prava.
 • Trudimo se približiti obiteljima naše djece koristeći svoja znanja i na taj način povećavati njihovu pedagošku kompetenciju. S druge strane uključujemo obitelji u kreiranje i realizaciju nekih segmenata rada.

Primarni program obogaćujemo različitim sadržajnim pristupima:

 • naši objekti rade kao “dječje kuće” gdje, neprestano istražujući odgojno – naobrazbeni proces, djelujemo u trajnom stanju promjene i gdje djeca i odrasli aktivno djelujući zajedno uče,
 • potičući tezu da je učenje predškolske djece najučinkovitije u uvjetima slobodne igre, koristimo i elemente Reggio koncepcije,
 • ekološkim programom, preko različitih projekata trudimo se senzibilizirati djecu na probleme ljudskog djelovanja u prirodi,
 • promatranjem, slušanjem i interpretacijom umjetničkih djela potičemo razvoj dječje kreativnosti,
 • naš vrtić ugošćuje kazališne i glazbene umjetnike, djecu vodimo na predstave u Kazalište lutaka, posjećujemo razne izložbe i muzeje,
 • sami organiziramo razne gradske izložbe i šaljemo dječje likovne radove na državne natječaje, sudjelujemo u gradskim prigodnim programima (Karnevalić, Novogodišnji izbor najljepše jelke, Božićni koncert…),

 

Povezujemo se s neposrednom okolinom pojedinog objekta, surađujemo s raznim ustanovama (domovi za starije osobe, škole, DV za djecu s poteškoćama u razvoju “Latica”, Centar za socijalni rad, Kazalište lutaka, Čistoća, Radio 057, Narodni muzej…)

Posebnu pažnju posvećujemo tjelesnom i psihomotornom razvoju omogućujući svakodnevni boravak na zraku, brinemo o zdravoj prehrani te organiziramo jednodnevne izlete zajedno s roditeljima i djecom, organiziramo zimovanje naše djece u Gorskom kotaru, aktivno smo uključeni u Dječji Olimpijski festival, športsku manifestaciju na državnoj razini, nastojimo uvažiti glazbu i glazbeni izričaj djece kao važnu sastavnicu djetetova svijeta – radimo na glazbenom projektu “Mali orkestar” i potičemo rano učenje sviranja na blok flauti.

Integrirani kratki program

U područnom objektu Vruljica nudimo Katolički vjerski program integriran u primarni program u trajanju od pet sati dnevno, koji vodi časna sestra Jelka s. Klara Puljić, dok u područnom uredu Pčelica nudimo integrirani program engleskog jezika koji vodi Mirjana Babajko.

Kratki programi

Za djecu koja nisu obuhvaćena predškolskim institucionalnim programom nudimo program predškole.
Program se provodi u godini prije polaska u školu, svakodnevno, tijekom cijele godine, u trajanju od 2 sata i 30 minuta dnevno.
Provodimo kratki program ranog učenja engleskog jezika dva puta tjedno i tako razvijamo senzibilnost za strani jezik, te utječemo na cjelokupni razvoj djeteta, a naročito na njegove govorne sposobnosti i percepciju. Engleski jezik se ostvaruje 40 minutnim trajanjem, 2 puta tjedno. Provodi ga odgojiteljica Mirjana Babajko, u Područnom objektu «Pčelica», u dvije mješovite skupine, u skladu sa željama i potrebama djece i roditelja.

U pripremi su:

 • organizacijske predradnje za provođenje Katoličkog vjerskog programa i u područnom objektu “Voštarnica” kod odgojiteljice Vesne Vrkić,
 • integrirani kratki programi za djecu s poteškoćama u razvoju koji pripremaju naše stručne suradnice, psihologinja Gordana Pešut i logopedinja Davorka Markulin,
 • organizacijske predradnje za provođenje športskog programa.

Integrirani EKO program

U svim objektima provodimo integrirani Ekološki program, kao članovi Međunarodne eko-škole “Lijepa naša” s ciljem razvijanja svijesti o povezanosti ljudi s okolinom, usađivanja osjetljivosti i odgovornosti prema prirodi, te razumijevanja prirodnih procesa i njihove uzajamne ovisnosti.