Savjetovanje za roditelje

Pedagog
– upoznaje roditelje s organizacijom rada i s programom vrtića,
– informira roditelje o promjenama i novinama na razini vrtića, skupine,…
– savjetodavni rad s roditeljima na osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje potreba djeteta (ritam dana, period adaptacije, priprema za školu,…)

Psiholog
– savjetodavni rad s roditeljima djece sa emocionalnim i socijalizacijskim teškoćama,
– individualni kontakti s roditeljima potencijalno darovite djece.

Defektolog
– rad na prepoznavanju, rehabilitaciji i habilitaciji djeteta s teškoćama u razvoju te savjetodavni rad s njihovim roditeljima.

Zdravstveni voditelj
– savjetodavni rad s roditeljima djece sa specifičnim potrebama u prehrani te djece sa zdravstvenim poteškoćama.