UPRAVA:

Dječji vrtić “Radost“
Bartola Kašića 3/1 Zadar

Kontakti:

Tel: 023/211-984, 224-490

Fax: 023/212-718

E-mail:

djecji.vrtic.radost@zd.htnet.hr
upisi@radost-zadar.hr