Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 03. siječnja 2019. godine projektni prijedlog Grada Zadra pod nazivom Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja odobren je u okviru otvorenog poziva “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” za financiranje bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda (EFS). Dječji vrtić „Radost“ jedan je od ukupno sedam partnerskih vrtića u ovom projektu s ciljem usklađivanja stvarnih obiteljskih i poslovnih obveza roditelja s djecom uključenom u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Sukladno tomu, kroz projekt se uvode usluge smjenskog rada i produljenog boravka te unaprjeđenje usluga vrtića kroz redovni i posebne programe.

 

Projekt Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja pripremljen je temeljem rezultata anketiranja roditelja djece koja su pohađala vrtić tijekom pedagoške godine 2018./2019., te rezultatima anketa prilikom prijave djeteta za upis u vrtić za pedagošku godinu 2019./2020., u kojima su roditelji iskazali potrebu za promjenom radnog vremena vrtića na području grada Zadra. Sudjelovanjem u ovom projektu, DV „Radost“ od 01. travnja 2019. godine unaprjeđuje svoj rad organiziranjem smjenskog rada u odgojno-obrazovnim skupinama od 06:30- 22:00 sata u 7 područnih objekata (PO Bokanjac, PO Bili Brig, PO Grigor Vitez, PO Višnjik, PO Višnjik II, PO Voštarnica, PO Vruljica), dok je u 2 područna objekta (PO Galeb, PO Jadran) organiziran produljeni boravak do 19:15 sati. U skladu s Državnim pedagoškim standardima i dalje ističemo da dijete ne smije u vrtiću boraviti dulje od 10 sati. Također, u okviru projekta osigurana su dodatna zapošljavanja stručnih (odgojitelji, stručni suradnici) i pomoćnih (kuhari, servirke, spremačice, vozači) djelatnika.

S ciljem unaprjeđenja usluga, kroz projekt su organizirane brojne edukacije za sve partnerske vrtiće na području grada Zadra. Naši stručni djelatnici prisustvovali su na sljedećim edukacijama: Edukacija za provođenje Programa ranog učenja engleskog jezika, Art terapija s djecom predškolske dobi, Implementacija učinkovitih terapijskih strategija u odgojno–obrazovnom procesu za razvoj inkluzivnog okruženja- Marte Meo i Terapija igrom, Elementi Orff Schulwerka u Orff muzičkoj edukaciji i muzikoterapiji, Edukacija za provođenje Montessori programa, Kineziološke aktivnosti u radu s djecom predškolske dobi, Stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja- za roditelje i odgajatelje, Nutricionizam i dijetoterapija u predškolskoj dobi.

U sklopu realizacije projekta Mreža ZaDar – Mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja vrtiću je isporučena didaktička oprema kojom je dodatno obogaćen odgojno-obrazovni rad.