Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta DV Radost određen je sjedištem za polaganje državnih stručnih ispita odgojitelja pripravnika. Stručni ispit obuhvaća: pisani rad, praktični rad s djecom i usmeni ispit.

 

Podaci o plaćanju stručnog ispita:

Primatelj: Dječji vrtić „Radost”
Bartola Kašića 3/l
23 000 Zadar
OIB 76173111449
Platitelj: Ime, prezime i adresa pristupnika
IBAN: HR6124070001100579094
MODEL I POZIV NA BROJ: HR02-76173111449

Informacije o cijenama stručnih ispita:

  • Za cijeli ispit 1.558,93 kn
  • Za pismeni dio ispita 417,35 kn
  • Za praktični dio ispita 718,23 kn
  • Za usmeni dio ispita 626,02 kn